Gelsectan

Gelsectan vänder sig till dig som lider av IBS-symtom. Gelsectan både symtomlindrar och återställer tarmfunktionen vid irritabel tarm och ger en snabb effekt inom 6 timmar. Gelsectan kan även användas för återställa  tarmfunktionen vid läkemedelsanvändning.

N

Symtomlindrar och återställer tarmfunktionen vid IBS

N

Återställer tarmfunktionen vid förändringar orsakade av läkemedelsanvändning

Användning 

Uppkomsten av IBS kan härledas ur en mängd olika faktorer som exempelvis stress. Även om Gelsectan ger en god effekt lokalt i tarmen på IBS-relaterade magsymtom är det alltid viktigt att försöka hitta grundorsaken  till vad som triggar igångsättningen av IBS. Om symtomen är allvarliga eller misstänkta, särskilt när det gäller äldre patienter, ska patienten kontakta sjukvårdspersonal.

Dosering

1 eller 2 kapslar, beroende på symtomens svårighetsgrad, två gånger per dag (på morgonen före frukost och på kvällen före middag) under 2 till 4 veckor. Svälj kapseln med vätska.

Långtidsanvändning

Vid återkommande besvär kan ytterligare behandlingsperiod behövas. Gelsectan kan användas under längre tid än angiven behandlingstid ovan.

Vegansk

Gelsectan innehåller endast ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

Interagerar Gelsectan?

Gelsectan tas ej upp systemisk och interagerar därför inte med andra läkemedel. 

Skonsam

Då Gelsectan ej tas upp systemisk är behandlingen skonsam och det finns inga kända biverkningar.

Begränsningar

Gelsectan skall inte användas till individer under 18 år. Gelsectan rekommenderas inte under graviditet eller amning annat än på rekommendation av vårdpersonal, även om inga biverkningar är kända.