Gelsectan 

01

IBS

Uppkomsten till IBS kan ha flera olika förklaringar, påföljden blir inte sällan  en påverkan på tarmfloran eller en störd barriärfunktion. Med Gelsectan är utgångspunkten att både behandla magbesvären vid IBS  samt att symtomlindra genom två verkningsmekanismer.  

02

Gelsectan

Med Gelsectan skapas en biomekanisk film för att skydda tarmens skadade epitel vid en störd barriärfunktion. Gelsectan hjälper därigenom kroppen att reparerar det skadade epitelet i tarmen genom att förhindra tarminnehållet att nå det skadade epitelet vilket utgör ett helt nytt sätt att behandla IBS.

03

Prebiotisk effekt

Gelsectan har en prebiotisk effekt och gynnar därigenom tillväxten av goda bakterier I tarmen för att återställa tarmfloran vilket kan vara gynnsamt både vid IBS samt läkemedelsanvändning.

.

04

Gelsectans effekt

Genom  Gelsectans två verkningsmekanismer uppnås en god effekt på individers IBS-symtom. Vid akut diarré inträder hos många en förbättring redan inom 6 timmar.  Gelsectans effekt och säkerhet har studerats i ett flertal studier.

Sinagra E., Pompei G., Tomasello G., Cappello F., Morreale G.C., Amvrosiadis G., Rossi F., Monte A.I.L., Rizzo A.G., Raimondo D. Inflammation in irritable bowel syndrome: Myth or new treatment target? WorldJ.Gastroenterol.2016;22(7):2242–2255.doi: 10.3748/wjg.v22.i7.2242

 Trifan et al. Efficacy and safety of Gelsectan for diarrhoea-predominant irritable bowel​​syndrome: A randomised, crossover clinical trial. United European Gastroenterol J ​​United European Gastroenterol J 2019 Oct;7(8):1093-1101.​