IBS

IBS anses idag som en av världens vanligaste sjukdomar. Uppkomsten till IBS kan ha flera olika förklaringar som exempelvis:

  • Förändringar i hur tarmens muskler och nerver fungerar.
  • Hur nerverna till och från hjärnan samspelar med tarmen.
  • Stress och oro.

Ovan faktorer i kombination med en påverkan på tarmfloran eller en störd barriärfunktion leder ofta till typiska IBS-symtom som diarre, uppblåshet, magsmärta eller gasig mage

 

Störd barriärfunktion 

Vid en störd barriärfunktion är epitelet i tarmen skadat​ vilket leder till att tarminnehållet får möjlighet att passera in igenom tarmslemhinnan.

Detta kan leda till en aktivering av immunsystemet och en ökning av mastceller, lymfocyter med flera, som vidare ger upphov till IBS-besvären som ont i magen och diarré eller förstoppning.

Kroppen har ingen till låg förmåga att själv återställa detta tillstånd varför besvären ofta blir långvariga med stor påverkan på livskvalitet men även arbetsförmågan hos denna patientgrupp.

http://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/colon-irritabile-ibs-irritable-bowel-syndrome/

Sinagra E., Pompei G., Tomasello G., Cappello F., Morreale G.C., Amvrosiadis G., Rossi F., Monte A.I.L., Rizzo A.G., Raimondo D. Inflammation in irritable bowel syndrome: Myth or new treatment target? World J. Gastroenterol. 2016;22(7):2242–2255. doi: 10.3748/wjg.v22.i7.2242

Mönnikes H.J. Quality of life in patients with irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol. 2011 Aug;45 Suppl:S98-101. doi: 10.1097/MCG.0b013e31821fbf44.PMID: 21666428 Review.