Effekt och säkerhet 

Studie 1

Studie publicerad i United European Gastroenterology visar Gelsectans effekt och säkerhet vid behandling av diarrédominerad irritabelt tarmsyndrom. Gelsectan orsakade diarréremission hos majoriteten av patienterna (87- 93%) under en fyra veckor lång behandlingsperiod. Samtidigt konstaterades Gelsectan lindra buksmärta och svullnad utan biverkningar.

Studie 2

Långtidsstudie där man utvärderat Gelsectans effekt och säkerhet. Studiens resultat visar på god effekt på alla IBS-symtom samt IBS relaterade faktorer. Pilarna visar individers minskning av besvär under samt efter behandling med Gelsectan.